Ash Shaaffaat - RUMAH QURAN Network

08 November 2019

Ash Shaaffaat
Muqaddimah

Surat Ash Shaaffaat terdiri atas 182 ayat termasuk golongan surat Makkiyyah diturunkan sesudah surat Al An'aam. Dinamai dengan Ash Shaaffaat (yang bershaf-shaf) ada hubungannya dengan perkataan Ash Shaaffaat yang terletak pada ayat permulaan surat ini yang mengemukakan bagaimana para malaikat yang berbaris di hadapan Tuhannya yang bersih jiwanya, tidak dapat digoda oleh syaitan. Hal ini hendaklah menjadi i'tibar bagi manusia dalam menghambakan dirinya kepada Allah. 

Pokok-pokok isinya

1. Keimanan
Dalil-dalil tentang ke-Esaan Allah; adanya hari berbangkit; adanya padang mahsyar dan adanya hari kiamat; malaikat-malaikat selalu bertasbih kepada Allah.

2. Kisah-kisah

 • Kisah Nuh a.s.;
 • Kisah Ibrahim a.s.; dan Ismail a.s.; 
 • kisah Musa a.s. dan Harun a.s.; 
 • kisah Ilyas a.s.; 
 • kisah Luth a.s.; 
 • kisah Yunus a.s. 


3. Dan lain-lain

 • Sikap orang-orang kafir terhadap Al Quran; 
 • tuduh menuduh antara orang-orang kafir dengan pengikut-pengikutnya di hari Kiamat; 
 • kenikmatan di surga; 
 • tentang pohon zaqqum;
 • celaan terhadap orang-orang yang mengatakan bahwa Allah beranak; 
 • seorang yang baik belum tentu menurunkan keturunan yang baik pula.  Penutup

Surat ini mengemukakan tentang ke-Esaan Tuhan dan dari bukti-bukti tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa tauhid akan menang. Dari kisah-kisah yang dikemukakan surat ini dapat diambil kesimpulan bahwa kaum yang menentang rasulnya akan hancur. Begitu pula halnya dengan kaum musyrik Mekah yang menentang Nabi Muhammad s.a.w. akan mengalami kehancuran. 

HUBUNGAN SURAT ASH SHAAFFAAT DENGAN SURAT SHAAD 
 1. Dalam surat Ash Shaaffaat disebutkan kisah para nabi, sedang surat Shaad menyebutkan kisah nabi-nabi yang belum disebutkan pada surat Ash Shaaffaat, seperti kisah Daud a.s. dan Sulaiman a.s. dan lain-lain. 
 2. Dalam surat Ash Shaaffaat diterangkan bahwa orang-orang musyrik sebelum diutusnya Rasulullah s.a.w. selalu mengatakan, andaikata mereka mempunyai sebuah kitab pemberi peringatan di antara kitab-kitab yang telah diturunkan kepada orang-orang dahulu, mereka akan taat sedang dalam surat Shaad ditegaskan bahwa Al Quranlah kitab yang lebih sempurna yang seharusnya mereka taati andaikata mereka jujur dalam pengakuannya itu. 
 3. Dalam surat Ash Shaaffaat diterangkan bahwa sesudah datang kepada orang-orang musyrik Mekah Al Quran yang memberi peringatan tetapi mereka mengingkarinya, sedang dalam surat Shaad diterangkan sebab-sebab keingkaran mereka. 

No comments: